Olasılık ile ilgili interaktif uygulamalar

1) Veri toplama

Bu uygulama veri toplamada kullanılabilir. (Bu uygulamadaki çark sayısı, çarkların kaç parçaya bölüneceği ve üzerine hangi sayıların yazılacağı ayarlanabiliyor. Çarklardaki sayıları değiştirmek için sayıların üzerini tıklamak gerekiyor.)

Seviye: İlköğretim 5-8.sınıf                            Kaynak: http://www.standards.dfes.gov.uk/     

2) Gelişigüzel sayı elde etme

Bu uygulama veri toplamada kullanılabilir. Belirlenen sayı aralıklarında bir defada gelişigüzel en fazla 5 tane sayı elde edilebilir. Bu uygulama negatif sayılar için de kullanılabilir.

Seviye: İlköğretim 6-8.sınıf                           

3) Gelişigüzel isim elde etme

Sarı alana isim listesini yazılıyor. Bu listeden gelişigüzel bir isim çekmek için “fruit machine düğmesine basılıyor. Olaslıkla ilgili uygulamalarda (renkli bilye çekme, kart çekme, sayı çekme vs.) kullanılabilir.

Seviye: İlköğretim 6-8.sınıf                           

4) Olasılık hesaplama 1

Bu uygulama ile zar atarak veya çark çevirerek veri elde edilebilir. İstendiğinde çarklar ve zarlar ayarlanabilir.

Seviye: İlköğretim 6-8.sınıf                           

5) Olasılık hesaplama 2

Bu uygulama ile olasılık hesaplamalarında teorik sonuçla, deneysel sonuç karşılaştırılabilir. (İstendiğinde çark üzerinde ayarlar yapılabiliyor.)

Seviye: İlköğretim 6-8.sınıf                           

indir

Tasarım ve WEB yayın: Hakan  Manka,  © 2009-2012